17-10-15

                       Genealogie Appelo  (Apperlo) van af 1560 

                                              

                                                                                         

 

 

Stamvader Derck van Apperloo.

Generatie-Nr  Bij generaties 1-4 is de Apperlo Genealogie gevolgd .Ook is t/m  generatie 8 de Wind Genealogie nummers vermeld
1.    Derck van APPERLOO, (zie 85196) geboren ca 1560. Overleden ca 1608.   
Gehuwd met
Anna HENDRIKSEN
(zie 85197) te Zwolle geb ca 1563.
 Uit dit huwelijk:
1. Dirk van Apperloo       (zie 85194)
 
2. Lubbeken van Apperloo
 
3. Christoffel van Apperloo  Geboren ca 1585
 
2.    Dirk van APPERLOO, (zie 85194>)  barbier,chirurgijn, gedoopt op 02-02-1584 te Zwolle (getuige(n): Wolf van ITTERSUM; Wijlmken EISSEN), in 1609 woont hij in de Stille Steeg te Amsterdam, ondertrouwd op 24-01-1609 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-02-1609 te Amsterdam (Oude Kerk) met Pietertje JANS wonende Oudezijds  Achterburgwal, 17 jaar oud (zie 85195).Uit dit huwelijk: (er zijn nog 2 latere) 
Uit dit huwelijk 4 kinderen
1.   Jacob Dirks (zie 85187).
     
2.     Heinrik geb 24-6-1621, 
     
3.    Heiltjen geb 19-2-1623,
     
4.      Anneken geb 8-2-1626 Amsterdam
 
                        (DB nummers zie EGbijlage). WG vermeldt ook nog: Meinert Dircks Apperloo (92965)
 
3.      Jacob Dirks APPERLOO, (zie 85187) chirurgijn, gedoopt op 15-12-1615 te Amsterdam. Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 29-07-1642,geb 1619 te Vollenhove met Christina ALUTARIS ofewel Alutianus  (zie 85188).
 
Uit dit huwelijk: 6 kinderen;
1.  Johannes,
2.  Lysbeth,Berent,
3.  Dirk,
4.  Dirk(zie 4),
5.  Conradus ,
6.  Blokzijl.:(zie AGsite)
 
 
4.     Derk Jacobs APPERLOO, (zie 85185) predikant te Wanneperveen (ca 1690?), geboren op 03-06-1654 te Blokzijl, belijdenis 1676 te Wanneperveen?, overleden te Wanneperveen. Gehuwd ( acte 726/124 ook 726/164) voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 28-06-1683 te Zwolle met Aleyda van HAMINGEN geb ca 1659 te Sneek (zie 85186).
 
UIt dit huwelijk:
 
1.   Jacob Derks (zie 87906).,geb 1693, ouderling 
2.   Aleijda Dirks APPERLO (zie 87923).geb 1695 
3.   Evert Dirks (zie 76634).geboren circa 1700, ouderling
(4.   Derk Derks Appeloo???? (86962) geb ca 1700, komt alleen als veronderstelling in de WG voor.)
                     
**************   Verband met het bovenstaande nog onbewezen   ***************
 
5.    DERK HENDRIKS? APPERLOO, geb. ca 1695, Wanneperveen?, gehuwd met Geertje?
(gebaseerd op voornamen  kleinkinderen en  in die denktrant  past daarboven als generatie 4 een Hendrik ..Apperloo geboren  ca 1660???, gehuwd met Aaltjen zie verder eindnoot 1)  We houden de  door Wind geïnspireerde link naar 4  er maar met een knipoog in en denken richting Wanneperveen, waar echter de kerkelijke doop, trouw en begraaf boeken  van voor 1740 verbrand blijken. Wanneperveen een dorp waar blijkens de Lidmaatschapsboeken NG) Nederlandsch  Gereformeerde kerk en andere bronnen veel Apperloo’s woonden evenals in het aansluitende Beulakergebied en  ook  na 1740 wonen. Wanneperveen/Beulaker  als  teeltplaats ligt, temeer voor de hand  omdat onderzoek in omliggende  plaatsen niets oplevert. Zie bijlage 1………..  Wie lost het raadsel op????????.........................
Wij  krijgen pas via de  hieronder genoemde kinderen en de  molen op het Noord-West  bastion van de Fortresse Swartesluys  stevige grond onder de voete.
 
6.    Hendrik Derks APPERLOO  (zie 81850) geb. ca 1720?
7.    Aaltjen Derks APPERLOO  (zie 86963) geb ca 1720? of eerder (op grond van trouwdatum) en overleden 1777 , huwt op 12-4-1737 met Kier Meyboom  
8.    Grietjen Derks APPERLOO (zie 150970) geb ca1730 ,huwt Albert Koninck (150971)
     
Zwartsluis   1649  met molen op NW bastion  (r.onder)         
  
       De molen van Appelo sinds 1750   
                          
6.      HENDRIK DERKS  APPERLOO, (zie 81850) molenaar te Zwartsluis, geboren ca 1720?, begraven 1789 (graf 88) in de NG kerk te Zwartsluis. Op 11-09-1749 wordt aan hem en  zijn vrouw Catrina en dochter Geertje voor f 8- het burgerschap van Zwartsluis verleend (Prothocol van ’t Burgerschap, zie bijlage 2) Ondertrouwd op 14-11-1744 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 06-12-1744 te Zwartsluis (NG Zw trouwboek, 1243), beiden van Zwartsluis (in feite Hasseltercarspel zie volkstelling 1748H), met Catrina Daniels (Kaatje) BALTUS (zie 86945) geb 12-10-1721 als dochter van Daniel Baltus  geb Hasselt 1692 en Hilligje Peeters weduwe uit Beulaker wonende aan de Nieuwe Sluis huwelijk 20-11-1720 te Zwartsluis (Hilligje is voor 1748 overleden, zij stamt uit een Amsterdams geslacht van bekende architecten).  
Hendrik  was 1758-1789 burgemeester (1 van de 4) van Zwartsluis. Hij kocht daar op 11-2- 1750 voor f 4750- (vijftigste  penning, oortjesgeld en overdracht tot lasten van den koper) de  in 1729 gebouwde molen “Eben Haëzer” van Roelof Jans Mulder, een molen die tot 1880 in de familie Appelo zou blijven. Deze molen, op het ± NW bastion van de “fortresse Swartesluys”, was de opvolger van een eerdere molen die reeds op een Blaeu-kaart van 1649 is getekend als midden kruier (NB Zuid boven!)  zie verder 6.4  Zwartsluis was vanouds slechts 1 molen rijk. 
             
UIt dit huwelijk:
1.   Derk Hendriks (zie 86953)   geb15-1-1747, overleden 20-1-1747 
 
2.   Geertje Hendriks (zie 94172)  geb 21-7-1748, jong overleden
 
3.   Hilligje Hendriks (zie 86954) geb 21-1-1750 overl 21-6-1815 gehuwd xJan Corporaal .
 
4.   Derk Hendriks (zie 86955)  geb 29-1-1752, begr. 5-10-1804, gehuwd met Jantien Egberts Bos (zie 88863)geb 1752 te Vollenhove .overl 19-4-1814, die de molen overnamen en weer overdeden aan hun zoon Hendrik Derk . op 5-5-1820 gehuwd met Hendrikje Roelofs Slager weesmeisje, oud 19 jaar ( zie 14313). In 1833 was deze Hendrik doopgetuige bij (waarschijnlijk) het kind van een knecht. Als op de kadasterkaart ( zie  waarwaswat.nl , kadasterplan Zwartsluis, Overijssel sectie A, blad 03 1832) van 1832 dus sprake is van Hendrik Appelo moet het wel deze zijn. Er staan dan  4 percelen op zijn naam of op de naam Hendrik Appelo “en consorten”.Perceel 943 is molen en erf, 942,944 en 946 zijn weiland of tuin. Daarnaast stond de touwslagerij ( 1021)van de Appelo’s en lag de lijnbaan (1020) die erbij hoorde (nu Baanstraat) zie 7. Waar de Baanstraat en de Molensteeg samenkwamen daar stond op het bastion de molen.
 
 
 
Die molen ging vervolgens naar zijn zonen Roelof , Egbert en. Cornelis  de laatste Appelo-molenaars in Zwartsluis. Zij verkochten  de molen in 1880 voor f 5250 aan Varwijk  (naar wie de molen nog jarenlang heette). De molen, van lieverlee onttakeld, werd in 1956  verder afgebroken, dan als fundament voor een oerlelijke veevoeder- silo misbruikt en later verder geofferd aan de tijdgeest, want vervangen door een supermarkt (C1000). Zo gaat de glorie dezer wereld voorbij.
Nog heden ten dage herinnert de Molenstraat aan deze molenaars Appelo, zoals ook de Baanstraat aan de lijnbaan van de touwslagers Appelo doet denken. Wie bij het samengaan van deze straten Noordwaarts loopt moet het spoorloos verdwenen oude bastion met molen,  dus maar links naast zich denken; een minimaal staartje singel  herinnerend aan betere tijden.
 Maar niet te somber: de zonen van Cornelis die vanaf hun vroege jeugd steeds aan het water hadden gewoond namen (met f 5250,- op zak) nieuwe uitdagingen te water aan. Zij werden respectievelijk schipper (Albert- voorvader van Albert Keuter die ons krachtig bij ons zoekwerk ondersteunde) en scheepsbouwers (Hendrik+ Cornelis). Dat deel van het Appelo’s  imperium zou een grote vlucht nemen. Wij zijn nu eenmaal ondernemende lieden, ja dat zijn wij!.
 
 
 
 
             De Appelo's molen vanuit de Molensteeg.
 
 
 
 
5.     Aaltjen Hendriks (zie 86961)  geb.4-10-1754
 
6.   Daniël Hendriks APPERLOO (APPELO) (zie 86927).
  
7.   Aaltje Hendriks (zie 86956)  geb 30-4-1758
 
8.   Kornelis Hendriks (zie 86957)  geb. 9-3-1760, touwslager, gehuwd met Luttien Ketels
 
 9.   Bertelt Hendriks (zie 86958).
  
10.   Peeter Hendriks (zie 86959).
 
11.   Geertje Hendriks (zie 86960).
 
 
7 DANIEL HENDRIKS APPERLOO (APPELO),  (zie 86927) Mr Touwslager naast de molen, samen met zijn broer Cornelis, was gedoopt op 16-11-1755 te Zwartsluis (getuige(n): Aaltjen Derks APPELO), Ondertrouwd op 16-07-1789 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 02-08-1789 te Zwartsluis (NG kerk 2200), met Nelligje Herms van RAALTE (zie 86928). beiden van Zwartsluis. Daniel overleed reeds 11-5- 1804 (graf 23 NHkerk). Nelligje stamt uit een vooraanstaande familie en is nauw verwant met de afgescheiden dominee A.C.van Raalte founding father  of Holland Michigan USA. De touwslagerij , op naam van Nelligje, weduwe van Daniel, werd voortgezet vooral door de zonen Harm en Cornelis.. Nelligje overleed 19-12-1838 te Zwartsluis. Nog in 1831 wordt Nelligje genoemd als touwslaagster. Zij heeft een zakelijke overeenkomst met haar zonen Harm en Cornelis (bijlage)
 
Uit dit huwelijk:
1.   Catharina APPELO (zie 81851).ged. 1-9-1790, overl te Genemuiden  10-12-1860, gehuwd x Herman Rigterink
 
2.   Harm Daniels APPELO (zie 86921), 15-5-1793,na zijn huwelijk in op 31-12-1831 “ ’s avonds ter elfder uren” met Marrigje Lijster was hij veehouder te Wanneperveen, overl. 29-2-1872. Deze Harm, hoewel speels in de keuze van zijn trouwdatum, bezat – dat was dus een serieuze zaak!- samen met zijn zwager Herman Rigterink gelijke rechten op de lucratieve sluis van Beukers aan het Meppelerdiep (nu kruising N334/N375 vlakbij Baarlo). Om beurten hadden zij een dag de zorg voor de sluis maar ook de baten, want wie daar ook maar op weg naar of van Meppel passeerde moest sluisgeld betalen. Toen zwagerlief er op zijn vrije dag zelf met zijn punter -en wellicht op de voorplecht zijn Catharina- doorheen wilde, gooide Harm zijn klompje uit voor het sluisgeld. Herman kon hoog of laag springen –op zich niet gemakkelijk op een punter- hij moest, afspraak is afspraak, mede-eigenaar of geen mede-eigenaar, gewoon betalen. Zaken zijn zaken, zwager of niet. Anderdaags deed Herman hetzelfde. En zo bleef het door de jaren. Wij danken dit verhaal aan de onvolprezen Albert Keuter – toeverlaat voor ons als Appelo-nazaten op onze zoektocht- nazaat van Albert, de zoon van Cornelis, een der laatste Appelo-molenaars.
 
3.   Hendrik APPELO (zie 86941).
  
4.   Hadewig APPELO (zie 86937).ged. 9-8-1798
  
5.   Cornelis APPELO (zie 86949). Huwde Trijntje ten Klei (geb 3-7-1801) Cornelis overleed in 1855 Toen ging de Zwartsluizer touwslagerij Appelo in andere handen over.
 
8    HENDRIK APPELO,   (zie 86941) touwslager, geboren op 18-10-1795 te Zwartsluis, gedoopt op 25-10-1795 te Zwartsluis, overleden 18-7-1868. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-12-1824 te Hasselt ( hij was toen nog pontveerman) met Egberdina Harms SMIT , 19 jaar oud (zie 86942). Zij was als dochter van Harm Smit (smid) en Hendrika Bruininks op 27-7-1805 te Hasselt geboren. De familie stamde uit de boerderij “de Braamskomp” te IJhorst/Staphorst. Zij trokken  kort na hun huwelijk in op Heerengracht 6 te Hasselt. Dat was na de opening van de Dedemsvaart die via de Heerengracht toegang tot de Zuiderzee gaf,  dus een zakelijke toplocatie.  Egberdina overleed 28-1-1842 te Hasselt
      
     
     Van Swartesluys naar  Hasselt 11/2 uur gaans
 
   
 
                Heerengracht 6 te Hasselt,
in 1832 woonde vanuit de gracht gezien  links bakker Schierhout  en  rechts  schipper  Kruithof.  Dit laatste pand  kwam later ook in Appelo’s handen.  Zie  volgende foto van ca. 1910.
 
 Uit dit huwelijk:
1.   Daniel Appelo geb.ca 1827 op de Heerengracht 6 te Hasselt, huwde Anna Maria Hazelhof op 16-5-1862, overleden 19-7-1865 te Hasselt, touwslager
 
2.   Hendrika Appelo geb ca 1829 te Hasselt, huwde 24-7-1868 met Jan Vos, overleden 17-1-1872 te Hasselt
 
3.   Harm Appelo geb ca 1831 te Hasselt, touwslager, huwde 15-5-1858 met Harmina Hofman, verhuist voor 1866 naar Genemuiden.
 
4   Nelletje Appelo geb ca 1833 te Hasselt , huwt 30-7-1874 met Albert Slenderbroek uit Zuidwolde, overlijdt aldaar 6-2-1897
 
5.   Catharina Appelo, geb ca 1834 te Hasselt, gehuwd 12-11-1868 te Amsterdam met Willem Boom, timmerman., beroep bruid “dienstbaar”
 
6.   Martha Appelo, geb ca 1836 te Hasselt, overleden 26-12-1906 te Hasselt
 
7.   Cornelis Appelo geb 1838 te Hasselt  zie>>>> generatie 9  Nr4
 
8.   Lambert Appelo geb ca 1841 te Hasselt, smid, huwde 26-5-1871 Hendrikje Otten (dienstmeid) uit Smilde, overleden Sleen 1-1-1880
 
 
9  CORNELIS APPELO, touwslager geboren  1838  te Hasselt (overleden 2-9-1903 Hasselt) gehuwd met Aaltje van de Beld (huwelijk 22-6-1865 Hasselt)  geboren 2-8-1841 te  Hasselt, maar haar ouders komen uit Zwartsluis [parenteel van de Belt: Aaltje is de dochter  van Gerrit van de Beld of van de Belt en Hendrikje Eikelboom]
 
Uit dit huwelijk:
1  NN Appelo, levenloos geboren kind, geboren op 19-08-1865 in Hasselt. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1865.
 
2  Hendrik Appelo, geboren vóór 31-08-1866 in Hasselt. Hendrik is overleden op 31-08-1932 in Hasselt, minstens 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1932.
 
3  Gerrit Appelo, geboren vóór 15-12-1868 in Hasselt. Gerrit is overleden op 15-12-1869 in Hasselt, minstens 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1869.
 
4  Gerrit Appelo, geboren 1-10-1870. Gerrit is overleden op 25-12-1942 in Driebergen-Rijsenburg, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1942. Generatie 10
 
5  Egberdina Appelo, geboren 10-12-1872 in Hasselt. Trok van ’95-98 bij broer Gerrit in. Later emigreerde zij mogelijkerwijs naar de Verenigde Staten.. Vlgs de vd stoelsite trouwt zij 20-3-1901 te Amerongen met Gerrit Anthonie van Oostveen, geboren 1871 te Driebergen. Op 27-1-1902 werd uit dit huwelijk Henri geboren. Maar ze kan best met Gerrit en hun kleine geëmigreerd zijn. Zij staat nu als overleden vermeld en als ze geëmigreerd is, is het overlijden  in NL meestal niet officieel bekend..
 
 6  Hendrikje Appelo, geboren vóór 14-05-1875 in Hasselt. Gehuwd met ene van Vegte te Almelo.
 
7   Daniel Appelo, touwslager, geboren 1878 op de Heerengracht te  Hasselt. Daniel is aldaar overleden op 22-02-1948, minstens 70 jaar oud. Met name in latere jaren leed hij aan een manisch-depressieve stoornis. Was die onevenwichtige vlasaankoop een voorbode? .Adres overlijden: Heerengracht D72-74, voormalig 193&192, later Nr 6/7zie bijlage 4 “Danen en Huizen” Daniel Appelo huwde op 12-10-1905 met Sophia Margaretha Hoogendam  in ca 1882 te  Sloten NH geboren als  dochter van Bernardus Hoogendam en Petronella Agatha Post. Zij woonden te Hasselt , kregen 12 kinderen en Sophia overleed op 11-7-1965 op Heerengracht 7 te Hasselt. Hun zoon Daniel junior geb 1918, de opvolger, zet het bedrijf als dekkledenfabriek voort terwijl zijn vrouw Johanna Martina van der Beld  -familie van de Hillegomse bakker, zodat Daniel Junior contact had met  nicht Alida Cornelia Versluys-Appelo  aldaar-.samen met haar dochter Sophie een stoffenwinkel heeft op Nr 6, tot 1987 daarin opgevolgd door haar dochter Danielle Johanna. Daniel Junior zie ook anecdote 5 is een wisselvallig mens die later een evidente manisch depres-sieve stoornis ontwikkelt. Zouden, met de pilletjes van nu,  deze levens anders verlopen zijn?
 
8 Jantje Appelo, geboren vóór 15-05-1879 in Hasselt. Gehuwd met Hendrik Jan van der Kamp  [NB uit die familie huwde  er 1 met een Spilker uit Hillegom, zodat er ook via die lijn Hillegomse contacten waren]
 
10GERRIT APPELO , banketbakker Hogewoerd 45/47 te Leiden,  geboren 1-10-1870 te Hasselt. Naast zijn geboortehuis was een bakkerij. Snoof hij daar de inspiratie op van “als ik groot ben wil ik bakker worden”?  Hij is overleden 25-12-1942 te Driebergen. Op 30-4-1896 is hij, als bakker in opleiding te Koog aan de Zaan, gehuwd met Anna van Dijk, geboren 10-12-70 Koog aan de Zaan, overleden 16-5-1942, dochter van Harmen van Dijk(overl 1900) en Trijntje Kuijver (te Leiden overl 18-12-1919 op lftd 81 jr).
 
Uit dit huwelijk :
1 Catharina Alida Appelo , geb 13-12-1900 te Leiden, trouwt aldaar 3-2-1920 met Hendrik Titus Lanting ,geb.Gameren 3-11-1897 (zoon van Arie Pieter Lanting en Grietje van Veen). Beiden overleden: Bandjermasin 1943. resp. 20 en 18/9. Kinderen: Margaretha Catharina geb Watampone 5-11-1920, overleden 3-12-1939, Anna Gerarda geb.Paré Paré 21-5-1923, Arie Pieter geb.Makassar 24-12-1924, Gerhard Henrick geb Rante Pao 23-3-1926, Catharina Alida geb Rante Pao 20-6-1927, Henriette Titia geb Soembawa besar 19-6-1929, Petronella Gesina geb Koepang 17-10-1932, Aleid Jan geb Hillegom 30-1-1937.
 
2 Alida Cornelia Appelo geb 13-9-1903 trouwt 11-12-1928 te Driebergen met Jan Johannes Versluys (geb Middelburg 29-6-1900). Overleed: 18-8-1970. Kinderen: Anna Maria Magdalena geb. Hillegom 8-5-1932 ,overleed te Hillegom 18-8-1966, Cornelis geb Hillegom 20-1-1934, Gerard geb Hillegom12-11-1938.
 
3 Margaretha Appelo  geb 19-6-1906 te Leiden( overleden samen met Anneke op 6-1-1967) , trouwt 4-1-1928 te Amsterdam met Cornelis Jansen geb Doorn 1900 ( Overleden Maarssen 2-9-1988), later predikant. Kinderen: Bernardus, Hendrikus, Johannes geb Utrecht 28-2-1928,  Gerhard geb Doorn 20-7-1932, Anneke Margreet geb Hindelopen 21-8-1933, Jacoba Cornelia geb Hindelopen 24-1-1936 (overleden 4-12-2008) , Catharina Alida  geb Hindelopen 30-5-1937, Francisca Christine geb Hindelopen25-12- 1938, Cornelis geb Hindelopen 25-3-1942, Alida Elizabeth geb Oosterbierum 28-3-1947.
 
4 Cornelis Herman Appelo  geb 26-7-1911 te Leiden, (overl. 1969 te Almkerk), predikant, trouwt 28-03-1940 te Montfoort met Agaath.A.Heutink geb. 1910 overl. 8-10-1944.  Kinderen: Gerrit Appelo, geb. 17-03-1941 en Hendrica Appelo, geb. 17-06-1942 beiden te Harmelen. Na het vroegtijdig overlijden van Agaath  huwt Cor op 26-10-1945 opnieuw, n.l. met Mies Heutink geb. 21-11-1911, die een moeder voor de kinderen was, overl.24-3-1996.
 
5 Harmina Appelo  geb. 18-05-1913 te Leiden, trouwt 13-11-1934 te Driebergen met Dirk W van der Laan (predikant ), geb.Schiedam 01-05-1905).  H. is overleden 05-01-1997 te Leusden.   
 
Uit dit huwelijk :
1.  Margaretha Anna geb. 's Gravenzande 14-12-1942,
 
2.  Anna Gerdina geb. 's Gravenzande 26-03-1944,
 
3.  Hobbe Beert geb 's Gravenzande 12-8-1946,
 
4.  Catherina Alida geb. Arnhem 17-04-1948.   zie Genealogie van der Laan
 
 
   Gezin Appelo compleet en op deftig bij de fotograaf  
 
       
                          Rasechte Appelo’s   1928 ?
Op 9-2-1920 vertrekt Ien (Catharina Alida) met haar kersverse echtgenoot Hendrik naar Nederlands Oost Indie.
In April van datzelfde jaar verhuist het gezin Appelo naar Doorn om vandaaruit in Driebergen te rentenieren. Gerrit was nog net geen 50 jaar. Zij gingen wonen op de Burgemeesterlaan 6 (links) en later op Enghweg 13b (rechts): 
       


i.v.m privacy redenen, worden verdere gegevens niet weer gegeven op deze pagina, en zijn mogelijke verdere gegevens op aanvraag voor handen.

                                                 Up      

              Niets van deze site mag worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.  
Copyright september 2013, G.Krijger
. Bijgewerkt 20 11 06