17

       

 

 

      
   

 

      Beschrijving:  

Schild: In blauw (azuur)  een uit de linkerschildrand komende wolk met een uitkomende geharnaste arm alles van zilver met een hand van natuurlijke kleur, in de hand een zilveren zwaard met gouden gevest.  

 Helmteken: Een halve uitkomende leeuw  van natuurlijke kleur, gekroond en gehalsband van goud waaraan hangende een  gouden kruis, genageld en getongd van keel.

Wrong en Dekkleden: Azuur, gevoerd van zilver.

 

 

 

Achtergronden:

Pieter de Crijghere (1545)                                                                   

Bij het uitzoeken van de genealogie Walcherse Krijger door Adriaan Krijger nu wonende te Middelburg, (geboren te Driewegen) werd er melding gemaakt  in een trouwboek van de gemeente Biggekerke, dat Jan Pieterse Crijger trouwt op 11 juni 1589 met Leunken Jans. Hij is afkomstig van Moerkercken,  een plaats binnen de parochie Dammen in de toemalige zuidelijke Nederlanden.  In Moerkercke staat zijn vader Pieter de Crijghere vermeld op een kerkrekening uit 1579.  Een hard bewijs dat Pieter de Crijghere (1545) de vader  is van Jan Pieterse Crijger is er niet, maar gezien de tijd, afkomst en naamgeving durf  ik te conclusie te trekken dat Pieter de Crijghere de stamvader is.   

Pieter de Crijghere geboren te Moerkercke (B) circa 1545 een stadje nabij Damme toen zuid Nederland, (gehuwd) met onbekende vrouw.  De kinderen van Pieter de Crijghere vluchtten waarschijnlijk na de val van Antwerpen naar Biggekerke op Walcheren, en zijn vandaar verspreid over Walcheren en Zuid-Beveland.                    

 

                Domburg

Cornelis Lauwerse Krijger (1560)           

In Domburg werd melding gemaakt van een Cornelis Lauwerse Krijger geb circa 1560. Zijn vader heette Lauwres Crijger, geboren rond 1540 en (gehuwd) met onbekende vrouw, geboren rond 1544. Het is niet bewezen dat Lauwres Krijger een broer is  van Pieter de Crijghere.... Wel is het zo dat in loop der jaren een paar generaties verder twee rechtstreekse nazaten met elkaar huwen en dan is uiteraard de familierelatie  wel aanwezig.

   

   

 

                   Symboliek:                        

  --De arm uit een wolk legt een band naar  God, die de krijgers krijgers maakte door de eeuwen heen. Niet alleen militair doch ook  in het dagelijks leven, vooral door de onverzettelijkheid om te verhuizen naar  andere oorden, dit om het geestelijk leven te waarborgen.

--Het zwaard geeft de hang naar gerechtigheid aan.   

Helmteken

--Aangezien Brugge en Gent  (Belgie) een  leeuw heeft met gouden kroon en halsband  met daar aan een gouden kruis, geeft dit de herkomst van de familie weer. 

 

 

 

Ontwerper:             G.Krijger              

Geb 30 september 1951 te Amsterdam ( geb uit 2e huwelijk ) Willem Graelt Anton Krijger en Annie Prein.  Beroep(en) :  6 jaar Beroeps Marinier ,  22 jaar magazijn beheerder  inkoper verpleeghuis -  6 jaar verkoper en technisch adviseur van medische middelen. Heden huismeester.   

Hobby:  Vanaf  1 sept 1985 lid van het Korps Nationale Reserve. De dienst verlaten als Sergeant  mei 2004.  Bestuurslid van het  COM (contact oud Mariniers)    Zilversmeden , Elektronica en het weer.

gehuwd op 23 01- 1976 met Tineke van der Laan.  Uit dit huwelijk Dirk Willem Martijn geb 21 mei 1982 Beroep 1e winkelbediende.

 Aannemer:

G.Krijger te Vianen en A.Krijger te Middelburg.  Aan nemer als enigste in de mannelijke linie, de andere over vrouwelijke schijven. Voor allemaal  wordt  even wel het wapen aangenomen, dat is ontworpen door G.Krijger te Vianen.

 

Registratie:

Nummer: CBG (nog) geen
Nummer: NGV (nog) geen 

Inzender:

G.Krijger uit Vianen

 

    

 

  Publicaties:

Het boek van de genealogie de Walcherse Krijgers  1578 - 2003, is compleet  met  familie  wapen in kleur en waarin alles staat vermeld.    Een boek in A4 formaat,  ingebonden met  een stevige groene linnen kaft met meer dan 100 zw/wt foto's en heeft  434 bladzijden incl namen index waarin de twee generaties worden besproken en zijn uitgewerkt .    

         Bestellen boek

    Contact:

   

   

 

    N.B :   Voor alle duidelijkheid: Dit wapen is geen  origineel wapen wat tevoorschijn is gekomen tijdens het onderzoek naar de genealogie van de Walcherse Krijgers.  Dit familiewapen is persoonlijk door onder getekende G.Krijger ontworpen in  samenwerking en overleg met de  NGV /CBG en  dhr A.Krijger. Voor de complete genealogie  "De  Walcherse Krijgers" met  het wapen in kleur, is er een boek te  bestellen voor  43,- euro ( incl. 5,-  euro verzend kosten) bij dhr A.Krijger.  Het wapen is niet geregistreerd. 

Aantal bezoekers vanaf sept 03  

                    
  Home    

Niets van deze site mag worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.  
Copyright september 2003, G.Krijger   Bijgewerkt  14-07-2019