17-10-15            

Genealogie van der laan (voorheen Verlaen)                                                               

    

 

 

Stamvader Thomas Jacobsz, huurder van een plaats  (boerderij) te St Jacobi Parochi. Zijn overovergrootvaderzegger Gerben Jansz,  die op de zelfde plaats woonde en Volmacht en ontvanger was, noemde zich Verlaen  (midden 17e eeuw). Van diens evenzo genoemde overgrootvaderzegger. Geboren Vrouwbuurt 1729, stammen de hedendaagse dragers van die naam, die omstreeks 1800 in “van der Laan” veranderd werd .  

 
De nakomelingen van Hobbe  Gerbens van der Laan en Amerens Reinders Wassenaar. Bijeen verzameld door Arjen van der laan (nos 95) zoon van Hobbe Gerbens Arjen van der Laan en Maartje Brouwer (nos 34) en verwerkt  via Haza Data. 
Aangepast voor deze site 20-11-2006 door Gert Krijger. heraangepast 12 mei 2015 (Informatie van F.J Roos  CBS het Mosterdzaadje.  Gortel )
 
 
Overzicht generatie Tineke Van der Laan :   stam vaders
         Stamvader ThomasJacobsz, geb 1729, verder geen informatie.
 
         
          Uit dit huwelijk 
        1.  Hobbe (gerbens) verder geen informatie.
         Uit dit huwelijk  kinderen:
         1.  Antje Hobbes geb 6-5-1770
        2. Gerben (hobbes) geb 23-5-1773
 
 
         Gerben (hobbes) geb 23-5-1773
        Uit dit huwelijk drie kinderen:
 
        1. Hobbe Gerbens van der Laan geb 1-12-1796 (verlaen)
       2.  Wilhelmina(Gerbens) geb 30-9-1798
       3.  Andries (Gerbens) geb 14-12-1801
Hobbe Gerbens van der Laan  (Verlaen) , gardenier, geb. 1-12-1796 te St, Jacobi Parochie, ovl. 4-5-1882 te Haarlemmermeer,  zoon van: Gerben Hobbes van der laan en Tetje  Gerbens van der laan (Verlaan / Verlaen), geh 15-4-1827 met Amerens Reinders Wassenaar, geb. 17-1-1805 St, Jacobi Parochie, ovl. 2-6-1861 aldaar, dochter van: Reinder Pieters Wassenaar en Aaltje Beerts Bos. 
Uit dit huwelijk zeven kinderen:
1. Beert Hobbes van der Laan, geb. 26-1-1829 te St, Jacobi Parochie.volgt onder 1
2. Gerben Hobbes van der Laan, geb 26-3-1831 te St, Jacobi Parochie.volgt onder.2
3. Reinder van der Laan, geb. 2-5-1834 te St, Jacobi Parochie,volgt onder 3
4. Andries van der Laan, geb. 11-05-1837 te St, Jacobi Parochie,volgt onder 4
5. Aaltje van der Laan, geb 21-8-1842 te St, Jacobi Parochie,volgt onder 5
6. Tetje van der Laan, geb 19-7-1845 te St, Jacobi Parochie,volgt onder 6
7. Arjen van der Laan, geb. 6-10-1850 te St, Jacobi Parochie,volgt onder 7
 

Informatie van F.J Roos  CBS het Mosterdzaadje.  Gortel    :  toegezonden 12-5-2015

 

B. Van der Laan (meester op Het Mosterdzaadje 01-10-1891 tot 01-01-1893)

 

De geboorteakte spreekt uitsluitend van Beert. Hij wordt doorgaans Beert Hobbes genoemd.

Zelf gebruikt hij bij het ondertekenen van vrijwel alle documenten ook de voorletter van zijn patroniem: B. H. van der Laan.

 

Het traktement van Van der Laan bestond in 1855 uit: ƒ 200, de schoolpenningen en een woning.

Omstreeks juni 1860 kwam Beert Hobbes van der Laan uit Uitwellingerga naar Heeg.

 

In het jaar 1871 kwam er een nieuw schoolgebouw in Heeg.

 

Op 27-12-1886, overlijdt Hnke de Koe op 53-jarige leefdijd.

 

Op 1 nov. 1890 werd Van der Laan in Heeg opgevolgd door Andries Koster uit Hommerts.

Inmiddels is er vanuit de pasbegonnen vereniging in Gortel geadverteerd voor een nieuwe onderwijzer. Kennelijk heeft Van der Laan hierop gesolliciteerd.

 

Op 23-1-1892 laat hij zich voor het eerst inschrijven in Epe. Per 10-3-1892 vertrekt hij veer naar Franeker. Op 25 -3-1892 wordt hij weer ingeschreven in Epe. Daarna op 22-12-1892 weer in Franeker. Hij vestigt zich op 5-6-1893 definitief in Epe, nu met drie kinderen. Ze wonen ten huize van winkelier J. W. Dijkkamp in Gortel. Amarins is dan al 29, en blijkens haar latere huwelijksakte zelf ook onderwijzeres. Bij inschrijving in de gemeente Epe valt op dat bij Amarins als geloofsovertuiging staat vermeld dat ze Doopsgezind is.

Ze woont slechts drie weken in Gortel en trouwt dan met een pianohandelaar in Zwolle.

 

Van der Laan gaat inwonen bij winkelier J. W. Dijkkamp, tevens voorzitter van het bestuur van de evangelisatie. Al spoedig ontstaat er een, volgens de notulen, onhoudbare situatie. Deze situatie had kennelijk te maken met huishoudster Gerritje Middelink.

 

Op 28 december 1892 zien we dat Gerritje Middelink de gemeente Epe verlaat en wordt ingeschreven in de gemeente Linschoten.

 

Gerritje Middelink is ook handwerkjuf geweest op school.

 In 1894 overlijdt de vrouw van J. W. Dijkkamp. Ze is dan 54 jaar. Binnen een jaar overlijdt dan ook J. W. Dijkkamp zelf, die vlak daarvoor zijn winkel heeft overgedaan aan zijn huishoudster Gerritje Middelink.

Pas eind december 1895 keert Gerritje Middelink terug naar de gemeente Epe, waarna ze op  2 januari 1896 op 33 jarige leeftijd trouwt met (voormalig) meester Van der Laan die dan inmiddels bijna 67 jaar oud is.

Het tekent de moeizame verhoudingen dat van de getuigen er geen enkele afkomstig is uit Gortel.

 

Uit dit huwelijk wordt nog een kind geboren: Greta van der Laan.

 Het gezin Van der Laan is in de winkel blijven wonen.


In 1910 vertrekt Van der Laan naar Apeldoorn. Beert Hobbes van der Laan is overleden op 4 september 1912 te Apeldoorn, op 83 jarige leeftijd.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  1. Beert Hobbes van der Laan
 
 
 
1. Geh  I . Beert Hobbes van der Laan, hoofdonderwijzer lagere school, geb. 26-1-1829 te St, Jacobi Parochie, ovl. 4-9-1912 te Apeldoorn,
Geh  op 5-10-1854 te Het Bildt met Aafke Kuikstra, geb. 4-11-1829 Vrouwen Parochie., ovl. 16-9-1855 Uitwellingerga, dochter van Douwes Martens Kuikstra en Aaltje Egberts Bloemsma - geen kinderen. 
 
Geh II : 6-9-1860 te Lemmer met Hinke de Koe, geb. 9-3-1833 Lemmer, ovl. 27-12-1886 Heeg, dochter van Anne Harings de Koe en Grietje Hielkes Hoeksma.
Uit dit huwelijk zes kinderen :
1. Hobbe van der Laan, geb 18-10-1861 te Heeg, volgt onder 8
2. Grietje van der Laan, geb.31-1-1863 te Heeg, volgt onder 9
3. Amerins van der Laan, geb 6-3-1864 te Heeg, volgt onder 10
4. Anna van der Laan, geb 1-3-1865 te Heeg, volgt onder 11
5. Aaltje van der Laan, geb 20-8-1867 te Heeg., volgt onder 12
6. Detje van der Laan, geb 12-1-1871 te Heeg, volgt onder 13
 
Geh  III: 2-1-1896 te Epe met Gerritje Middelink, geb. 8-12-1962 Apeldoorn, ovl. 8-2-1933 Utrecht, dochter van Johannes Middelink en Grietje Jansen.
Uit dit huwelijk een dochter:
   7.  Margaretha Johanna van der Laan, volgt onder 14
 
 
2. Gerben Hobbes van der Laan, marktkoopman (kaashandel), geb 26-3-1831 te St, Jacobi Parochie, ovl. 12-5-1899 te Amsterdam, ongeh.
 
3. Reinder van der Laan. Landbouwer, geb. 2-5-1834 te St, Jacobi Parochie, ovl 31-12-1893 aldaar, geh 14-1-1864 te Het Bildt met: IJtje Miedema, geb. 10-7-1833 te Cornjum. ovl 16-9-1887 te St, Jacobi Parochie, dochter van : Jelmer Jouke Miedema en Tjitske Tjallings Terpstra,  weduwe van: Brandt Dirks van der Werff.
Uit dit huwelijk vijf kinderen:
1. Boukje van der Laan, geb 17-12-1864, St, Jacobi Parochie, volgt onder 15
2. Hobbe van der laan, geb 16-2-1866, St, Jacobi Parochie, volgt onder 16
3. Andries van der Laan, geb 11-05-1868, St, Jacobi Parochie, volgt onder 17
4. Jelmer van der Laan, geb 26-1-1871, St, Jacobi Parochie, volgt onder 18
5. Gerben van der Laan, geb 22-1-1873 St, Jacobi Parochie, volgt onder 19
 
4. Andries van der Laan, landbouwer, winkelier (kruidenier), geb. 11-05-1837 te St, Jacobi Parochie, ovl. 26-2-1912 te Grootegast, geh. 31-10-1894 te Amsterdam met: Fetje Boom, geb. 20-3-1866 te Doezum, ovl. 27-8-1928 te Grootegast, dochter vanMatheus en Anke van der Molen.
Uit dit huwelijk twee kinderen :
Fetje hertrouwde op 5-4-1913 te Grootegast met Hendrik Kriekel.
1. Amerins van der Laan, geb 25-12-1894 te Amsterdam, volgt onder 20.
2. Matheus van der Laan, geb 10-9-1896 te Doezum, volgt onder 21.
 
5. Aaltje van der Laan, geb 21-8-1842 te St, Jacobi Parochie, ovl 12-3-1911 te Watergraafsmeer ( nu Amsterdam), geh 29-4-1874 te Franeker met: Reinder vander Meulen. Geb 19-10-1842 te Franiker. Ovl 18-12-1931 te Laren (NH) horlogemaker/goudsmid, zoon van Pieter Reinders van der Meulen en Matia Berends Kuipers.
Uit dit huwelijk zes kinderen:
1. Maria Magdalena Margaretha van der meulen, beb 2-6-1876 Franiker, volgt onder 22.
2. Amerins van der Meulen. Beb 22-1-1878 Franiker, volgt onder 23.
3. Pieter van der Meulen, geb 20-9-1879 Franiker, volgt onder 24.
4. Tetje van der Meulen, geb 29-9-1880 Franiker, volgt onder 25.
5. Niesje van der Meulen, geb 4-4-1884 Franiker, volgt onder 26.
6. Hobbertus van der Meulen, geb 30-4-1887 Franiker, volgt onder 27.
 
6. Tetje van der Laan, geb 19-7-1845 te St, Jacobi Parochie, ovl 23-12-1914 te Sloten (NH), geh 8-5-1884 te Franeker met: Abe Bekius, geb 29-4-1853 te Jelsum, ovl 29-4-1909 te Leeuwarden , leraar, zoon van: Cornelis Everts Bekius en Dirkje Abes Heslinga,
Uit dit huwelijk geen kinderen..
 
 
7. Arjen van der Laan, landbouwer, geb. 6-10-1850 te St, Jacobi Parochie, ovl. 23-5-1920 te Haarlemmermeer, geh. 9-5-1884 te Haarlemmermeer met Matje Vreeken, geb 29-12-1864 te Haarlemmermeer, ovl 16-3-1906 te Rotterdam, dochter van: Jacob Vreeken en Lijntje Vinke.
Uit dit huwelijk zeven kinderen:
1. Amarins van der Laan, geb. 21-4-1885, Franiker, volgt onder 28.
2. Lijntje van der Laan, geb 3-9-1886 Franiker, volgt onder 29.
3. Aaltje van der Laan, geb 18-4-1888 Haarlemmermeer, volgt onder 30.
4. Jacob van der laan, geb 20-10-1889 Lutjesgast, volgt onder 31.
5. Tetje van der Laan, geb 9-5-1895 Haarlemmermeer, volgt onder 32.
6. Carhrinus Leendert van der Laan, geb 6-4-1899, volgt onder 33.
7. Hobbe Gerbens van der Laan, geb 27-7-1902, volgt onder 34.
   
 
Kinderen Beert van der Laan (1) en Hinke de Koe.
 
8. Hobbe van der Laan, directeur N.V Papierwarenfabriek “Mepa”Utrecht,geb 18-10-1861 te Heeg, ovl. 22-3-1949 te Amersfoort, geh. met Catharina Eerdmans, geb. 13-3-1871 te Bolsward, ovl. 14-4-1947 te Zeist, dochter van: Bernardus Eerdmans en Dirkje Pars.
Uit dit huwelijk tien kinderen:
1. Beert Hobbe van der Laan, geb apr/mei 1895, volgt onder 34a.
2. Beert van der Laan, geb 22-8-1896 Paterson (N.Y ) USA , volgt onder 35.
3. Dirkje van der Laan, geb 8-6-1898 Paterson (N.Y ) USA, volgt onder 36.
4. Hinke van der Laan, geb 22-6-1900 Paterson (N.Y ) USA, volgt onder 37.
5. Bernardus van der Laan, geb 27-7-1902 Paterson (N.Y ) USA, volgt onder 38.
6. Dirik Willem van der laan, geboren 12-05-1905 te Schiedam. Volgt onder 39.
7. Margaretha Anna van der Laan, geb 10-3-1907 Schiedam, volgt onder 40.
8. Catarina Siebregje van der Laan, geb 18-12-1908, volgt onder 41.
9. Amarens van der Laan, geb 20-8-1912 Zeist, volgt onder 42.
10. Gerritje van der Laan, geb 30-12-1914 Zeist, volgt onder 43.
 
                                      van der Laan  
 2e van rechts D.W van der Laan 
Hobbe van der Laan met kinderen, 
 
 

Gezin Appelo compleet op en op deftig bij de fotograaf  ca 1920, voor vertrek  Ien en Henk  bij elkaar?

 
                                      Apello          1e links Hermina Appelo 
 
39. Dirik Willem van der laan, geboren 12-05-1905 te Schiedam, overleden 10-11-1993 te Amersfoort, beroep predikant , gehuwd met Hermina Apello , geboren 08-05-1913 te Leiden, overleden 05-01-1997 te Leusden. Zoon van Hobbe van der Laan en Catharina Eerdmans.
Uit dit huwelijk vier kinderen:
1.  Margaretha Anna van der Laan, geboren 14-12-1942 te  's-Gravenzande, volgt onder 111
2.  Anna Gerdina van der Laan, geboren 26-03-1944 te s-Gravenzande , volgt onder 112
3.  Hobbe Beert van der laan, geboren 12-08-1946 te  s-Gravenzande , volgt onder 113
4. Catarina Alida van der Laan, geboren 17-04-1948 te Arnhen , volgt onder 114


114.  Catharina Alida van der Laan,  ook genaamd Tineke ,geboren te Arnhen 17-04-1948, beroep huisvrouw. dochter van Dirk Willem (39) van der Laan en Harmina Appelo.

Tineke is getrouwd te Driebergen-Rijsenburg op 23 januari 1976, op 27-jarige leeftijd met Gerrit Krijger genaamd Gert ( 24 jaar oud ), geboren te Amsterdam op 30-09-1951. 
Uit dit huwelijk:
Dirk Willem Martijn Krijger ook genaamd Martin, 1e medewerker supermarkt, geboren te Utrecht op 21 mei 1982.i.v.m privacy redenen, worden verdere gegevens niet weer gegeven op deze pagina, en zijn mogelijke verdere gegevens op aanvraag voor handen.

 
 

                

Overzicht

                                                 Up      

              Niets van deze site mag worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.  
Copyright september 2003, G.Krijger
. Bijgewerkt 20 11 06