17

    

       

 

  

      

 

    

 

      Beschrijving:  

I . Op goud (achtergrond) Friese arend komende vanuit deellijn in het zwart.

 II . op groen (achtergrond) gekruist, een zilveren lep (schep) en een zeis  van hetzelfde (zilver) de gouden  stelen omhoog en over de kruising heen  een  zilveren vork met drie tanden, de gouden steel omlaag.

Helmteken: twee gekruiste dorsvlegels van zilver met gouden stelen.

Dekkleden: Wrong en dekkleden groen en gevoerd van goud.

 

 

 

Achtergronden:

Bij het uitzoeken van de stamboom van de familie  van der Laan, door Arjen van der Laan, is er nagegaan of er een familie wapen was te
vinden. Dit bleek  niet het geval te zijn. Wel vond men twee wapens van der Laan t.w een Utrechts en  een Hollands, doch konden deze niet in verband worden gebracht  met de fam van der  Laan die in Het Bildt in  Friesland haar oorsprong  vindt. Er is toen besloten een familie wapen te laten ontwerpen door heraldicus A.B. Bull tot Backen-  hagen. Niet een fantasie-wapen , doch een  wapen met de kenmerken van die familie in verband is gebracht.
Omdat te bereiken is het gedeeltelijk ontleend aan een siersmeedwerk, voorkomende op de deur van boerderij 25 
aan de Koudeweg oostzijde te St. Jacobi  Parochie in Friesland. 
Deze boerderij werd al in 1527 bewoond door  de stamvader van de familie, genaamd Thomas Jacobsz.  
Stamvader Thomas Jacobsz, huurder van een plaats  (boerderij) te St Jacobi Parochi. 
Zijn overovergrootvaderzegger Gerben Jansz,  die op de zelfde plaats woonde en Volmacht en ontvanger was, 
noemde zich Verlaen  (midden 17e eeuw). Van diens evenzo genoemde overgrootvaderzegger. Geboren Vrouwbuurt 1729, stammen de hedendaagse 
dragers van die naam, die omstreeks 1800 in “van der Laan” veranderd  werd .  

    

Symboliek:

       

a: Friese arend als teken van waardigheid, kerkelijke betrokkenheid.

b: Enkele werktuigen die gebruikt werden om het land te bewerken. 

 

 

                        Ontwerper: 

A.B. Dull tot Backenhagen                          

 

  
Catharina Alida van der Laan,
 Geb: 17 april 1948 te Arnhem.     Beroep: Huisvrouw. 
Gehuwd 23 –01- 1976  met G.Krijger

 Ouders : 

Dirk Willem van der Laan: 
(01-05-1905–10-11-1993) Beroep: Predikant. Hermina Appelo:   
 (08-05-1913 – 05-01-1997) Beroep: Huisvrouw

 

 

 

 

 

Het wapen van der Laan geschilderd op glas.  2001  door G.Krijger.

 

Aannemer:

Inzender als enigste in de mannelijke linie,     de andere over vrouwelijke schijven. 
Voor allemaal wordt evenwel het wapen  aangenomen, dat ontleend is aan ijzeren      smeedwerk op de deur van
de oude Verlaenplaats.

 

 

 

 

 

Registratie:

Nummer: CBG (nog) geen
Nummer: NGV (nog) geen
 

Inzender:

Hr M. van der Laan te Haskerdijken

 

 

Publicaties:

Boeken:  Genealogysk jierboekje  Fryseke Akademy Ljouwert, 1979  Nr: MCMLXXIX 

Met dank aan Arjen van der Laan te Surhuisterveen, voor de gegevens van de genealogie en stamboom.

 

Contact:

   

   

 

 


Aantal bezoekers vanaf sept 03  

 

 

 

  

  Home

 

Niets van deze site mag worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.  
Copyright september 2003, G.Krijger   Bijgewerkt  10-04-2019