...Eens       Marinier.......  Altijd Marinier ..........

     

Prinsjesdag 73

    

 1972   Mariniers

 

 

      National Reserve 1999     

 

 

    24 jaar trouwedienst  
      15 jaar: vrijwilligers medaille 
 open-bare orde en veiligheid.
          Landmachtmedaille   
          4  daagse Nijmegen
 
 

    MLV met Zwemmen
 (Militaire
     Lichamelijke Vaardigheid
 

   Schuttersembleem pistool

 

        Anjer  t.g.v ZKH Prins  
         Bernhard 90 jaar

 

 

 

    

     QUA

            PATET

                       ORBIS

 

 

 

 

 

 

     

             

                            Opleiding Rotterdam 1969                                                                                                                                                                                                          
In 1969 ben ik beroeps Marinier geworden voor 6 jaar. Na mijn opleiding en specialisatie 81 mm mortieren, 1½ Curaçao en een ½ jaar Koudweer training (Wiskey infanterie compagnie), werd ik ingedeeld bij de 1 Aggp / CCU
 later BBE te Doorn. Het korps verlaten als marinier 1.

                                  

          1971  curacau  verkening en inlichtingen pel    

                                                    

================================================================================================================

  Korps Nationale Reserve.        

             

Vaandelwacht Korps Nationale Reserve sept 2002

Het Korps Nationale Reserve waar, ik per augustus 1985 lid van was, is een volwaardig onderdeel van de Nederlandse Koninklijke Landmacht en beschikt over een eigen vaandel, uitrusting, wapens en voertuigen.

Het Korps Nationale Reserve heeft vijf regionaal opererende bataljons, waarbinnen een kleine drieduizend functies worden vervuld door actieve reservemilitairen (Natressers ). De typische Natresser vervult zijn militaire functie naast een baan in de burgermaatschappij en in de nabijheid van de eigen woonomgeving. Het korps verlaten 1 mei 2004 als sergeant.

  Beschermen wat ons dierbaar is. .......   en ......Helpen waar nodig.

                                                         

                                                                       voor uitleg klik op baton          

                       Opmaken onderscheidingen

                                       

                 Draagspeld KNR 5 mrt 05            Draagspeld 40 jaar BBE 

 

                     ============================================================================================

 

Contact oud  en actief dienende Mariniers COM.

In 1949 is tot de oprichting besloten van het Contact Oud Mariniers (COM) besloten.   Het saamhorigheids- gevoelen de kameraadschap, die zij in de Mariniers Brigade hadden ervaren, lagen hieraan ten grondslag.   
Klein begonnen, is het COM inmiddels uitgegroeid tot de grootste vereniging van oud-militairen in Nederland  met  thans ruim 11.000 leden. Het is geen club van oude mannen, zoals de naam wellicht doet vermoeden, maar  een  bruisende vereniging van net afgezwaaide tot al jaren gepensioneerde mariniers, uit alle rangen en standen. en  inmiddels 2014 ook voor actief dienende mariniers.

 

 

 

 

 
Wageningen   2015
 
 
 
Het COM heeft geen politiek oogmerk;                      
Het is een reünistenvereniging die een nauwe relatie met het actieve korps onderhoudt.  
Overeenkomstig hun wapenspreuk "QUA PATET ORBIS" hebben mariniers in alle windstreken gediend en dat vaak onder moeilijke omstandigheden. Maar wat hun achtergrond ook is en waar zij ook gediend hebben, in de "Oost" of in de "West", in Noorwegen, Cambodja, Haïti, Bosnië of in Albanië, zij allen hebben  hun ervaringen als marinier gemeen. Saamhorigheid, kameraadschap, onderlinge hulpvaardigheid en verbondenheid met het Korps Mariniers, kweken een band die na de actieve tijd bij het Korps in het COM blijft voortbestaan.
Die elementen vormen de ruggengraat van de vereniging.

 Lid worden :   klik op logo COM

 

 Coin ter gelegenheid Com Utrecht 50 jaar .   Ontwerp Gert Krijger

 

       

                     ============================================================================================

 

Bond van wapenbroeders.

De Bond van Wapenbroeders is de oudste, de grootste en ENIGE algemene vereniging voor alle actiefdienende militairen, alsmede voor al die militairen die bij    de Krijgsmacht hebben gediend en voorts voor deelnemers aan het Verzet en de opvarenden ter Koopvaardij tijdens WO-II. Wij vinden haar oorspong terug in 1925,  in dat jaar wordt op 19 september de Nationale Bond “Het Mobilisatiekruis“ opgericht. Via fusies van o.a. “Bond van Oud-strijders” en “Het Veteranen Legioen Nederland” kregen   wij in 1986 de naam “Bond van Wapenbroeders".     

 

 
De reden voor deze laatste naamswijziging was gelegen in de toename van jonge leden zoals die toenmalige “Libanongangers” die,
toen nog  jong, zich geen veteranen voelden den daardoor geen aansluiting vonden bij   b.v. de “Indië-Veteranen”. Daardoor zijn de
huidige identiteitsgroepen ontstaan.
De Bond van Wapenbroeders is een democratische vereniging waarin de leden op de Algemene Leden  vergadering het laatste woord 
hebben. De Bond is geen vakbond al veronderstelt de naam dit wel en is geen politieke organisatie, al staat zij op de bres voor haar leden.
De vereniging heeft in Nederland 55 afdelingen waardoor de leden de mogelijkheid hebben elkaar van tijd tot tijd in hun regio te ontmoeten. Canada heeft zij een zestal afdelingen en ook in Australië en Nieuw  Zeeland leden. De Bond telt twee identiteitsgroepen en
10 aangesloten verenigingen.
In de vereniging is er gelegenheid tot het vormen van identiteitsgroepen wanneer daar behoefte aan bestaat.  Dit betekent dat gelijk  
gestemde groeperingen een Identiteitsgroep kunnen vormen met behoud van de eigen  identiteit. De bond hecht hier grote waarde aan
omdat hierdoor de opgebouwde kameraadschap en  samenhorigheid in b.v. de uitzendgebieden blijft bestaan. Daarom staat:
kameraadschap, eendracht en saamhorigheid hoog in het vaandel geschreven. 

                         

                 Aanmelden :   klik op logo Bvwb

 

                      ===========================================================================================

 
 OVV KNR.
 
Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve (OVV KNR) is een vereniging van voormalige en actieve leden van het Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht.
Het OVV KNR is een vereniging voor Natresmilitairen die met functioneel leeftijdsontslag (FLO) zijn gegaan en voor Natresmilitairen die voor het bereiken van de FLO-leeftijd met eervol ontslag zijn gegaan. Ook nog actiefdienende Natresmilitairen kunnen toetreden tot het OVV KNR.
 
Organisatie
Het OVV KNR is opgericht in 1988 en heeft provinciale en regionale afdelingen met een eigen bestuur. Overkoepelend is er een landelijk bestuur. Elke provinciale of regioafdeling bestaat uit ten minste dertig leden. Nieuwe leden kunnen op verzoek worden ingedeeld bij een afdeling naar keuze. 
Voor officiële gelegenheden wordt een landelijk Eredetachement samengesteld uit die leden die over het officiële verenigingstenue beschikken. 
 
Identiteit
Het OVV KNR heeft, ondanks de verbondenheid met het Korps, een eigen onafhankelijke identiteit. Dit komt tot uitdrukking in het voeren van een eigen verenigingsvlag en het bij officiële gelegenheden dragen van een eigen herkenbaar.
De band met het Korps is terug te vinden in het Korpsembleem JE MAINTIENDRAI dat ook op de baret van de OVV-er prijkt. Ook is het de OVV-leden toegestaan om het baretembleem te dragen dat hen verstrekt werd toen zijn nog actief Natresmilitair waren, zoals het algemene infanterie-embleem met het motto “Nulli cedo”. 
Het voormalige mouwembleem (de twee seinvlaggen voor de letters “N” en “R”) is officieel door het OVV KNR overgenomen en dient als karakteristiek logo voor de vereniging. 

 

   

Niets van deze site mag worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Copyright september 2003, G.Krijger.  Bijgewerkt  30-10-2019

 
                                   G.Krijger