Boek:  Genealogysk jierboekje  Fryseke Akademy Ljouwert, 1979     Nr: MCMLXXIX

Beschrijving  

Schild: Gedeeld: 

I . Op goud (achtergrond) Friese arend komende vanuit deellijn in het zwart;                                           II . op groen (achtergrond) gekruist, een zilveren lep (schep) en een zeis van hetzelfde (zilver) de gouden stelen omhoog en over de kruising heen een zilveren vork met drie tanden, de gouden steel omlaag.

Helmteken: twee gekruiste dorsvlegels van zilver met gouden stelen.

Dekkleden: Wrong en dekkleden groen en gevoerd van goud.

Symboliek:

a: Friese arend als teken van waardigheid, kerkelijke betrokkenheid.

b: Enkele werktuigen die gebruikt werden om het land te bewerken. 

                             

                                      Home