Even voorstellen.

 

Dit is de homepage en genealogie van de familie Krijger  en van van der laan uit Vianen.  Ons gezin bestaat uit drie personen. Tineke, Gert en zoon Martin.   Wij wonen vanaf  1976 in Vianen een stad nabij Utrecht aan de Lek. 

Heden ben ik  met pensioen en was werkzaam als  huismeester.    Ben ik 6 jaar beroeps Marinier geweest .  Vanaf  1985 tot 1 mei 2004 was ik aktief  lid van het Korps Nationale Reserve.

Waarom een familie wapen.  

Enkele jaren geleden kregen wij een bericht  van een neef  van Tineke,  dat er een familie wapen  was ontworpen dit ontleend aan een siersmeedwerk voorkomende op de deur van boerderij 25 aan de Koudeweg oostzijde te St. Jacobi  Parochie in Friesland, en zij dit wapen kon aannemen. 

Dit heeft mij er toe aangezet, het wapen wat in zwart wit uitgebeeld was, over te zetten in kleur, uitgaande van de ingetekende symbooltjes die in deze tekening waren verwerkt.

 

                

    Ook web master van:

    Contact Oud Mariniers afd Utrecht

 

 

Om dit te kunnen lezen ben ik gaan zoeken op het internet bij genealogie en kwam ik uit bij Wazamar organisatie.   Na mij verdiept te hebben hoe en wat, kon ik de goede kleuren intekenen in het familie wapen van " van der Laan''.     

     wapen zwt/wit  

Al een tijd speelde ik met de gedachte dat het best leuk zou zijn,  zelf een wapen te ontwerpen die qua symboliek het dichtst in de buurt kwam van een krijger. Twee wapens  (van der Laan en Krijger) naast elkaar is  leuk natuurlijk. 

In het begin van 2002 werd ik door de dhr A.Krijger uit Middelburg benaderd, die al meer dan zes jaar bezig was,  de genealogie krijger in kaart te brengen. Inmiddels was hij zover, om een boek uit te gaan geven.  Door dit contact kreeg ik ook meer te weten over de generatie Krijger (Crijger). Ik vertelde  hem dat ik bezig was met het ontwerpen van een familie wapen. Na de hulp van het NVG en de NGV,  is er een wapen ontstaan die een krijger waardig is.  Er is toen besloten,  dit wapen op te nemen in het boek wat in maart 2004 is uitgekomen.    

     wapen zwt/wit     

 

 

Leuk om te weten:

  Oorlogsschip Warrior 1860. 

   Fam.wapen handgeschilderd.

 

 

 

 

Oorsprong v/d naam:                                              

De naam Krijger kan op verschillende manieren worden geschreven : Krijger, Crijger of  Crijghere (Vlaamse schrijfwijze)  of Kriger en Kreiger een dialectishe verschrijving in de doopboeken komen ook voor.  Omdat  alle woorden beginnende met een "k" vroeger (en ook nu nog) ook wel met een "c" geschreven werden, geldt dat ook voor de vroegere K/Crijgers. Na 1811 is het een schrijffout van een ambtenaar geweest, daarvoor lag het niet vast.   Krijgers die (buiten Walcheren) hun oorsprong vinden op Tholen, stammen af van een Engelse militair: Eduart Eduaertse.  Hij was huursoldaat in het republikeinse leger onder prins Maurits en heeft de naam Krijger een militaire oorsprong.  

Een krijger: is een krijger, een soldaat of ridder. Mijn tak (Gerrit Krijger) is die van uit Lauwres Crijger.    

Van Lauwres Crijger is geen familie wapen gevonden en is het niet bekend of zij bij een gilde waren aangesloten.

Voor verdere informatie en het wapen in kleur zie link: wapen G.Krijger en genealogie. Ook kunt u via een link naar de rechten en bepalingen aangaande het voeren van een familiewapen.

 

   

  
        test

Niets van deze site mag worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. 
Copyright september 2003, G.Krijger   Aangepast 06-02-2021